Autoklimatizaci je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat mazivo a chladivo.

Staré chladivo před výměnou nejprve odsajeme - tím systém zbavíme případných nečistot a vlhkosti. Zkontrolujeme těsnost celého systému. pomocí UV barviva. Následně aplikujeme mazivo (PAG či POE) a chladivo.

Plníme všechny běžné typy autoklimatizací chladivem R134a nebo 1234yf.

Úkony prováděné během plnění klimatizace:

  • Funkce čištění interních okruhů
  • Automatická detekce jednotlivých nádobek, zamezení jejich záměny
  • Automatické plnění olejem a UV barvivem
  • Vysoká efektivnost odsávání chladiva (větší než 95 % dle normy)
  • Automatická kontrola úniku chladiva z vnitřní nádoby
  • Automatická kontrola použitého oleje (PAG x POE pro hybridní vozy)
  • Automatická kompenzace připojovacích hadic
  • Proplachování
  • Bezdrátový diagnostický teploměr účinnosti klimatizace