Poradna

 /  Poradna

maskot Pneu Procházka

Jaké pneumatiky vybrat pro svůj vůz?

Rozhodující je údaj ve velkém technickém průkazu vozidla. Tam je uvedeno, jakým rozměrem je povoleno vybavit automobil. Pokud známe rozměr, je nutné zvážit další okolnosti, mezi které patří: provoz a styl jízdy, zatížení, nájezd, atd.

Jak se dělí pneumatiky?

Pneumatiky lze rozdělit podle mnoha kritérií, například podle typu konstrukce (diagonální nebo radiální), typu dezénu, indexu nosnosti, kategorie rychlosti, značky či podle toho, zda se jedná o pneumatiky zimní či letní. Existují také speciální typy pneumatik, jako např. pneumatiky Runflat. 

Důležitým kritériem při výběru pneumatik je také cena. Nejlevnější pneumatiky patří do tzv. budgetové kategorie, pak následuje střední kategorie a nejvyšší je prémiová. Mělo by platit, že pneumatiky mají cenovou kategorií odpovídat i cenové kategorii vozidla, na kterém jsou osazeny. Stává se, že si někdo pořídí luxusní vůz a na pneumatikách chce ušetřit. Pneumatiky jsou to, co auto drží na silnici, přenáší sílu motoru na vozovku a musí reagovat na brzdný pedál. Není to ani klimatizace, kožené sedačky, ani jiná komfortní výbava, která je tak důležitá, což si mnozí neuvědomují. Pneumatiky zcela zásadně ovlivňují jízdní styl vozu, jeho hlučnost, komfort jízdy (drncání - tlumení nerovností), bezpečnost (brzdění, průjezd zatáčkami, krizové situace).

 

Proč je důležité správně hustit pneu?

Přes 60 procent motoristů jezdí s podhuštěnými pneumatikami a výrazně si tak cestování autem prodražují. A to nejen kvůli zvýšené spotřebě paliva, ale také z důvodu rychlejšího opotřebovávání pneumatik. Tlak vzduchu v pneumatikách vozu není konstantní, s ubíhajícím časem klesá, proto je nutné jej čas od času zkontrolovat.

Nižší tlak vzduchu oproti předepsané hodnotě znamená vyšší valivý odpor pneumatiky, což se projevuje nejen na bezpečnosti, ale i na spotřebě pohonných hmot a opotřebení pneumatiky. Podhuštěné pneumatiky navíc ztrácejí přilnavost v mnohem menších rychlostech, což vede k tomu, že na nich dochází ke smyku a aquaplaningu u rychlostí až o 40 % nižších než na správně nahuštěných pneumatikách. 

 Ježdění na podhuštěných pneumatikách také zvyšuje jejich opotřebení, takže doba životnosti se může zkrátit i o 30 %. Tím nám opět rostou výdaje na provoz vozu, protože jsme nuceni pneumatiky častěji měnit. 

Jaká má být hloubka dezénu pneumatik?

Podle zákona musí mít letní pneumatika hloubku dezénu minimálně 1,6 mm a zimní 4 mm jenže tato hodnota není ideální, pouze je ještě nepostihnutelná. U letních pneumatik se doporučuje výměna při hloubce 3mm.

Moderní pneumatiky jsou vybaveny indikátorem opotřebení pneumatiky (TWI), který je umístěn v drážkách pneumatik. Pokud je dezén pneumatiky vyšší než indikátor, pneumatiky plní zákonnou normu 1,6 mm, respektive 4 mm u zimních pneumatik. Pokud indikátor splyne s povrchem pneumatiky, pneumatika již normu neplní a je třeba ji vyměnit. U zimních pneumatik jsou obvykle TWI indikátory dva, letní a zimní. Zimní bývá označen vločkou a označuje zákonnou normu 4 mm. Letní označuje zákonnou normu mimo zimní období, tedy 1,6 mm. Umístění indikátoru na pneumatice lze zjistit pomocí trojúhelníku, který je na boční straně pneumatiky blíže k dezénu.

Proč je důležité mít v pořádku tlumiče?

Tlumič kmitů je technické zařízení, které klade odpor prudkým pohybům. Slouží ke tlumení nárazů a tlumí také kmity vypružení, zejména u kol a náprav vozidel, čímž brání rozkmitání automobilu, ke kterému je připojen.

Špatné tlumiče způsobují nedokonalou přilnavost auta k povrchu vozovky. Tím se zhoršují jízdní vlastnosti, prodlužuje se brzdná dráha a v neposlední řadě dochází k nepravidelnému opotřebení pneumatik, proto je třeba tlumiče včas vyměnit.

Proč je důležité mít funkční a dobře seřízená světla?

Správné osvětlení automobilu ovlivňuje bezpečnost a plynulost jízdy. Známé "vidět a být viděn" je skutečně důležitou podmínkou, abychom mohli bezpečně dojet do cíle naší cesty. Téma bezpečnosti na silnicích se týká nás všech. Mějme proto na paměti, že správně nastavené a účinné světlomety nám zpřehlední situaci před námi a zároveň dají včas vědět protijedoucím řidičům, že se k nim přibližujeme. Špatné nastavení světel nebo jejich nesprávné použití (mlhová, dálková světla) může nebezpečně oslnit řidiče jedoucího proti nám anebo souběžně s námi a ohrozit tak všechny, kdo jsou v daném okamžiku nablízku.

Energetické štítky pneumatik

Od 1. listopadu 2012 Evropská unie zavedla povinné značení pneumatik, na jehož základě musí být všechny pneumatiky hodnoceny s ohledem na spotřebu paliva, brzdný výkon na mokru a vnější hlučnost.

Energetické štítky pneumatik

Všechny pneumatiky vyrobené od 1. července 2012 musí disponovat informačním štítkem a od 1. listopadu 2012 musí být všechny pneumatiky (kromě nákladních) s konečnou platností viditelně označeny a to buď nálepkou na pneumatice, anebo štítkem umístěným hned vedle ní.

Štítky obsahují tři základní hodnocení:

Třída palivové účinnosti - valivý odpor:
Tento štítek určuje navýšení spotřeby paliva v závislosti na valivém odporu pneumatiky. (Hodnoty platí pro osobní automobil se spotřebou 6,6 l/100km). Hodnota D není pro osobní vozidla obsazena.

Energetické štítky pneumatik

Třída přilnavosti na mokru - brzdná dráha na mokru:
Tento štítek určuje rozdíl v brzdné dráze vozu v závislosti na přilnavosti pneumatiky na mokru. (Zobrazené údaje jsou pro brzdnou dráhu osobního vozu v rychlosti 80 km/h). Třídy D a G nejsou uváděny.

Energetické štítky pneumatik

Třída vnějšího hluku odvalování - vnější hlučnost pneumatiky:

Tento štítek ukazuje hodnotu vnější hlučnosti pneumatiky uvedenou v decibelech.

1. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016 nižší o více než 3dB

2. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016 nižší o 0 - 3dB

3. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016

vnější hlučnost pneumatiky

Indexy pneumatik

1. Index nosnosti pneumatik (IN - Index Nosnosti, LI - Load Index):

Je číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.

IN Kg IN Kg IN Kg IN Kg IN Kg
50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060
51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090
52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120
53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150
54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180
55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215
56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250
57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285
58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320
59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360
60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400
61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450
62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500
63 272 78 425 93 350 108 1000 123 1550
64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600

2. Rychlostní index pneumatik (IR - Index Rychlosti, SI - Speed Index):

Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.

Index rychlosti Rychlost (km/h) Index rychlosti Rychlost (km/h) Index rychlosti Rychlost (km/h) Značení kategorie rychlosti Maximální rychlost pneumatiky (km/h)
F 80 N 140 H 210 ZR >240
G 90 P 150 V 240    
J 100 Q 160 W 270    
K 110 R 170 Y 300    
L 120 S 180        
M 130 T 190        

Stárnutí pneumatik

Největší vliv na stárnutí pneumatik mají podmínky jejich skladování a údržby. Je důležité pravidelně kontrolovat tlak huštění pneumatik a při pravidelných kontrolách je nutné nechat zkontrolovat jejich stav odborníkem. Doporučená výměna pneumatik je maximálně 10 let a to i v případě, že je jejich stav zjevně uspokojivý. Správně uskladněné pneumatiky mohou odpovídat specifikaci nových pneumatik a nejsou omezeny ve své použitelnosti. Nepoužitá pneumatika, předepsaným způsobem skladovaná, je brána jako nová a jako nová se také může prodat, neuplynulo-li od její výroby déle než 5 let. To je doba, na které se teprve nedávno shodli přední výrobci pneumatik. Datum výroby pneumatiky lze zjistit ze čtyřmístného čísla DOT (Deparment of Transportation) na boku pneumatiky. Přesněji řečeno, za nápisem DOT je kombinace čtyř písmen (např. ABCD, přičemž AB je kód výrobce a CD kód rozměru) a pak následuje číslo ze čtyř číslic. Například 1809 znamená, že pneumatika byla vyrobena v 18. kalendářním týdnu roku 2009.

Jak co nejefektivněji skladovat pneumatiky

Životnost Vašich pneumatik můžete prodloužit správným způsobem skladování po dobu, kdy nejsou v provozu. Pokud pneumatiky nejsou používány a necháme je venku, jejich povrch začne vysychat a začnou se na nich objevovat trhlinky, které jsou způsobeny vzdušným ozonem. Ideálním prostředím pro správné uskladnění Vašich pneumatik je chladné, čisté, suché a ne příliš světlé místo. Velice důležitým aspektem jejich správné údržby je nutnost zbavit pneumatiku jakékoliv zátěže. Při dlouhodobém uskladnění je vhodné je otáčet a měnit jejich pořadí.

Pokud nemáte vhodný prostor pro skladování pneumatik, můžete využít náš Pneu Hotel. O pneumatiky bude perfektně postaráno.

Druhy pneumatik

Rozdělení dle typu vozidla:

rozdělení pneumatik dle typu vozidla

Rozdělení dle struktury:

Diagonální – vrstvy materiálu s jedním sklonem vláken jsou diagonálně umístěny na kostru pneumatiky od jedné patky pneumatiky k druhé pod úhlem cca 40° ke střední ose. Tento druh je velmi stabilní, ale od nástupu radiálních pneumatik už se tolik nevyužívá.

Radiální – radiální pneumatika má sklon vláken v úhlu 90°. Vlákna tedy oproti diagonální vedou radiálně přímo od jedné patky k druhé přes osu. Navíc má pod povrchem dezénu obal plátu tak, aby byla zajištěna větší konstrukční stabilita. Obal plátu brání deformaci pneumatiky a její radiální struktura umožňuje řízení auta při vysokých rychlostech.

radiální pneumatikadiagonální pneumatika

Bezdušové – kvůli stále se zvyšující rychlosti automobilů a nárokům na jejich bezpečnost a nebezpečí rizika propíchnutí pneu se začaly vyrábět pneumatiky bezdušové. Místo duše se uvnitř používá speciální pogumování, které zabraňuje úniku vzduchu z pneumatiky a ráfku. I při propíchnutí pneumatiky se tlak vzduchu příliš nesníží.

Rozdělení dle ročního období:

Zimní – vyrobeny pro teploty nižší než 7 °C. Dezén pneumatik s hlubokými drážkami je utvořen tak, aby lépe odváděl vodu a dosáhl tak lepší přilnavosti k vozovce. Na sněhu a mokré vozovce mají podstatně kratší brzdnou dráhu než letní.

Letní – jsou méně hlučné, umožňují bezpečné řízení i při vysokých rychlostech. Při teplotě nižší než 7 °C však tvrdnou a ztrácí tak svoje jízdní vlastnosti.

rozdíl mezi letní a zimní pneumatikou

Základní rozměry pneumatik

Jedná se o základní informaci, kterou je nutné zjistit při výběru nové pneumatiky. Udává se ve tvaru např. 175/65 R14 82T:

175 = šířka pneumatiky v milimetrech

65 = profil pneumatiky v procentech šířky, tedy poměr výšky pneu k šířce v procentech (65 %)

R = radiální pneumatika

14 = vnitřní průměr pneumatiky, tedy průměr příslušného disku v palcích 14" (1 palec = 25,4 mm)

82 = index nosnosti (kód 82 odpovídá 475 kg)

T = index rychlosti (kód T odpovídá 190 km/h), používané pneumatiky by měly mít vždy stejný nebo vyšší rychlostní index než je nejvyšší povolená konstrukční rychlost automobilu; čím vyšší index rychlosti, tím je směs pneumatiky měkčí

Důležité: na vozidlo je možné montovat pouze ty pneumatiky, které jsou uvedené v technickém průkazu.

 

kolo

Značení ocelových disků

značení ocelových disků

Péče o pneumatiky

Pravidelnou a pečlivou péčí o pneumatiky prodloužíte nejen jejich životnost, ale zajistíte jim optimální výkon a zvýšíte celkovou bezpečnost jízdy. Nároky na životnost pneu se s rychlostí jízdy zvyšují a i ty nejlépe opečovávané pneumatiky se nakonec opotřebují. Pokud pociťujete změny v jejich chování na vozovce, je čas promluvit si se svým pneuservisem.

U pneumatik je dobré kontrolovat a udržovat zejména:

Tlak pneumatiky - správné huštění - je potřeba dodržovat hodnoty dané výrobcem a každý měsíc kontrolovat jejich konstantní nahuštění.

Správnou geometrii - pokud není geometrie přesná, pneumatika se velice rychle opotřebovává a zhoršují se její jízdní vlastnosti.

Správné vyvážení pneumatik - špatné vyvážení způsobuje nerovnoměrný úbytek dezénu.

Použití sezónních pneumatik - používání správné pneumatiky dle ročního období zvyšuje bezpečnost jízdy, pneumatiky se zbytečně neopotřebovávají a nezkracuje se jejich životnost.

Údržba běhounu - jejich nerovnoměrné nebo nadměrné opotřebení může signalizovat problém s vozidlem.

Kvalitní tlumiče - špatné tlumiče způsobují tzv. efekt schodů na dezénu pneumatiky. Ta se stává méně stabilní a při jízdě na vozovce se může rozkmitat.

Vyhláška o provozu na pozemních komunikacích v zimním období

Od 1. 8. 2011 nahrazuje platnost zákona číslo 361/2000 Sb. zákon 133/2011 Sb. a v něm obsažená novela silničního zákona o provozu na pozemních komunikacích v zimním období.

Tato novela stanovuje povinnost obutí zimních pneumatik v období od 1. listopadu do 31. března v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze během jízdy díky povětrnostním podmínkám předpokládat, že tato situace může nastat. V praxi to znamená, že můžete pokutu za neobutí zimních pneumatik dostat téměř kdykoliv. Výjimkou mohou být dny, kdy se teplota dostane nad 15° C, což ale v zimních měsících není moc obvyklé.

Pro automobily o maximální hmotnosti 3500 kg je povinná hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm. U automobilů převyšujících tuto hmotnost je to 6 mm. Zimní pneumatiky mohou nahradit sněhové řetězy.

Kdy přezouvat na zimní pneumatiky

Provozovatelé motorového vozidla mají povinnost vybavit vozidlo od 1. listopadu do 31. března na všech vozovkách zimními pneumatikami, a to za předpokladu, že se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy, nebo v případě, kdy je možné dle počasí předpokládat, že tato situace nastane v době provozu vozidla na komunikacích. V úseku platnosti označených dopravní značkou "zimní výbava" - C15a/C15b, je povinnost zimní pneumatiky použít bez ohledu na povětrnostní podmínky. Ukazatelem vhodné doby přezutí je ovšem i teplota. 7° C  – to je chvíle, kdy je třeba začít uvažovat o přezutí Vašeho vozu. Ať už z letních pneumatik na zimní, či naopak. Při teplotách nižších než 7° C letní pneumatika „tvrdne“ a stává se méně bezpečnou.

Směs letních pneumatik je uzpůsobena pro provoz při teplotách vyšších než 7° C a má i jinou konstrukci dezénu. Při nízkých teplotách letní pneumatika nemůže podávat svůj optimální výkon a tím se prodlužuje brzdná dráha a zhoršuje stabilita vozu v zatáčkách. Podobné změny vlastností se projevují i u zimní pneumatiky používané v létě. Nezapomeňte proto včas přezout vaše pneumatiky.

adheze pneumatik v závislosti na teplotě

Typy dezénů pneumatik

typy dezénů pneumatik

Rozlišují se tři základní typy dezénu:

Symetrický – pneumatiku se symetrickým dezénem lze umístit na libovolnou pozici.
Asymetrický – vnější strana dezénu se liší od vnitřní, což má své specifické funkce. Při montáži pneumatiky je třeba se řídit informací, která strana je vnější a která vnitřní.
Směrový – na pneumatikách je šipka, která označuje směr otáčení při jízdě vpřed.