Od 1. listopadu 2012 Evropská unie zavedla povinné značení pneumatik, na jehož základě musí být všechny pneumatiky hodnoceny s ohledem na spotřebu paliva, brzdný výkon na mokru a vnější hlučnost.

Energetické štítky pneumatik

Všechny pneumatiky vyrobené od 1. července 2012 musí disponovat informačním štítkem a od 1. listopadu 2012 musí být všechny pneumatiky (kromě nákladních) s konečnou platností viditelně označeny a to buď nálepkou na pneumatice, anebo štítkem umístěným hned vedle ní.

Štítky obsahují tři základní hodnocení:

Třída palivové účinnosti - valivý odpor:
Tento štítek určuje navýšení spotřeby paliva v závislosti na valivém odporu pneumatiky. (Hodnoty platí pro osobní automobil se spotřebou 6,6 l/100km). Hodnota D není pro osobní vozidla obsazena.

Energetické štítky pneumatik

Třída přilnavosti na mokru - brzdná dráha na mokru:
Tento štítek určuje rozdíl v brzdné dráze vozu v závislosti na přilnavosti pneumatiky na mokru. (Zobrazené údaje jsou pro brzdnou dráhu osobního vozu v rychlosti 80 km/h). Třídy D a G nejsou uváděny.

Energetické štítky pneumatik

Třída vnějšího hluku odvalování - vnější hlučnost pneumatiky:

Tento štítek ukazuje hodnotu vnější hlučnosti pneumatiky uvedenou v decibelech.

1. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016 nižší o více než 3dB

2. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016 nižší o 0 - 3dB

3. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016

vnější hlučnost pneumatiky