Správné osvětlení automobilu ovlivňuje bezpečnost a plynulost jízdy. Známé "vidět a být viděn" je skutečně důležitou podmínkou, abychom mohli bezpečně dojet do cíle naší cesty. Téma bezpečnosti na silnicích se týká nás všech. Mějme proto na paměti, že správně nastavené a účinné světlomety nám zpřehlední situaci před námi a zároveň dají včas vědět protijedoucím řidičům, že se k nim přibližujeme. Špatné nastavení světel nebo jejich nesprávné použití (mlhová, dálková světla) může nebezpečně oslnit řidiče jedoucího proti nám anebo souběžně s námi a ohrozit tak všechny, kdo jsou v daném okamžiku nablízku.