Největší vliv na stárnutí pneumatik mají podmínky jejich skladování a údržby. Je důležité pravidelně kontrolovat tlak huštění pneumatik a při pravidelných kontrolách je nutné nechat zkontrolovat jejich stav odborníkem. Doporučená výměna pneumatik je maximálně 10 let a to i v případě, že je jejich stav zjevně uspokojivý. Správně uskladněné pneumatiky mohou odpovídat specifikaci nových pneumatik a nejsou omezeny ve své použitelnosti. Nepoužitá pneumatika, předepsaným způsobem skladovaná, je brána jako nová a jako nová se také může prodat, neuplynulo-li od její výroby déle než 5 let. To je doba, na které se teprve nedávno shodli přední výrobci pneumatik. Datum výroby pneumatiky lze zjistit ze čtyřmístného čísla DOT (Deparment of Transportation) na boku pneumatiky. Přesněji řečeno, za nápisem DOT je kombinace čtyř písmen (např. ABCD, přičemž AB je kód výrobce a CD kód rozměru) a pak následuje číslo ze čtyř číslic. Například 1809 znamená, že pneumatika byla vyrobena v 18. kalendářním týdnu roku 2009.