Rovnoměrné opotřebení brzd

Brzdové destičky musejí být rovnoměrně opotřebované, aby byla zaručena dostatečně velká kontaktní plocha s brzdovým kotoučem a nebyla snížena účinnost brzd.

Brzdová kapalina

Brzdová kapalina je neméně důležitá součást brzdového systému. Jejím úkolem je přenášet sílu z hlavního brzdového válce k brzdovým mechanismům jednotlivých kol. Brzdová kapalina je hygroskopická tzn. že má schopnost na sebe vázat vzdušnou vlhkost a tím klesá její bod varu a mění se její vlastnosti. Čím více vlhkosti (vody) obsahuje brzdová kapalina, tím nižší je bod varu a voda se při intenzivnějším brzdění zahřátím brzdové kapaliny mění v páru, která je lehce stlačitelná, a tím se snižuje účinnost brzdového systému. 

Doporučuje se pravidelně kontrolovat při servisu brzd, stav brzdové kapaliny a jednou za dva roky jí vyměnit. Kontrola se provádí přístrojem, který změří bod varu testované brzdové kapaliny a následně vyhodnotí, zda je nutno ji vyměnit. Tato kontrola zabere pár minut času.